Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Aktualizováno kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání

Na odvětvové úrovni vede Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) kolektivní vyjednávání s Odborový svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a Odborovým svazem energetiky a hornictví (OSEH).

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy ze svazu vystoupili.

KSVS stanoví v souladu s ekonomickými možnostmi všech zaměstnavatelů minimální nároky zaměstnanců s respektováním specifik členů ZSDNP (hlubinné dobývání, povrchové dobývání, průběžné a pomocné profese, vědecká a školská zařízení). Obecně dále stanoví nároky zaměstnanců nad úroveň zákonných nároků s tím, že bližší podrobnosti jsou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách.

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OS PHGN

V září 2012 bylo zahájeno jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně předáním návrhu smlouvy OS PHGN zaměstnavatelskému svazu na společném jednání vyjednavačů smluvních stran.

Po projednání návrhu a připomínek v odborných skupinách byla smlouva slavnostně podepsána předsedou OS PHGN Bc. Janem Sábelem a předsedou představenstva ZSDNP Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. dne 6. prosince 2012.

Výsledkem kolektivního vyjednávání je po oboustranné dohodě podpis KSVS pro období 2013 – 2017, tedy na období 5 let s tím, že současně byla stanovena pravidla postupu při jednání o případných změnách KSVS a možnostech jejího ukončení.

Dne 26. února 2015 podepsali předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Dne 7. ledna 2016 podepsali předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Dodatek č. 1 ke KSVS

Dodatek č. 2 ke KSVS

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OSEH

Jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně probíhala v roce 2012 také mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví. Po oboustranné dohodě se zněním nové smlouvy podepsal dne 21. prosince 2012 v sídle ZSDNP Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období 2013 – 2017 za stranu odborového svazu předseda svazu pan Šimon Vohar, za stranu ZSDNP předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc.

V roce 2016 byla zahájena jednání o Dodatku č. 1 ke KSVS; ve středu 17. srpna 2016 pak předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OSEH Šimon Vohar Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně podepsali. Dodatek se týká především úpravy výše mzdových tarifů.

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Dodatek č. 1 ke KSVS