Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Aktuality

Nové pokyny pro autory

Pokyny pro autory časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum - Odborné články

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné články, studie, odborná sdělení, zprávy a recenze z celého spektra hornické problematiky. Odborné články a vědecké stati i studie podléhají recenznímu řízení. Redakce přijímá články zasílané výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na CD.

Číst dál: Nové pokyny pro autory

Změny ve vedení ZSDNP

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem.

Předseda představenstva:

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

generální ředitel, Energie-stavební a báňská, a.s., Kladno

 

Místopředsedové:

Ing. Vladimír Rouček

generální ředitel, Vršanské uhelné a.s., Severní energetické a.s. a Coal Services a.s., Most

Ing. Radim Tabášek

manažer centra služeb a komunikace, OKD, a.s., Karviná

 

Členové představenstva:

Ing. Tomáš Rychtařík

ředitel DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem

Ing. Ivo Pěgřímek

generální ředitel, Severočeské doly a.s., Chomutov

Ing. Zbyněk Parma

generální ředitel MND, a.s., Hodonín

Ing. František Štěpánek

předseda dozorčí rady, Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., Sokolov

Změny v redakční radě časopisu Uhlí♦Rudy♦Geologický průzkum

Uhlí ♦ Rudy ♦ Geologický průzkum

Časopis Uhlí Rudy Geologický průzkum byl zařazen Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Z toho důvodu jsou odborné příspěvky recenzovány. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Prosíme autory, aby si přečetli Pokyny pro autory. Redakce přijímá pouze příspěvky odpovídající těmto pokynům.

Redakční rada

Předseda redakční rady: Ing. Bc. Jiří Jež

Členové redakční rady:

JUDr. Václav Amort, CSc.

Ivo Čelechovský

prof. Ing. Ivo Černý, CSc.

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc.

RNDr. Martin Holý

Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D

Ing. Bohuslav Machek, Ph.D.

RNDr. Richard Nouza, CSc.

Ing. Josef Pomahač

Ing. Vratislav Řehor, Ph.D.

Mgr. Gabriela Sáričková Benešová

Jaroslava Štovíčková

Mgr. František Toman, Ph.D.

PeadDr. Josef Velfl

Luboš Veselý

Ing. Helena Veverková

Redaktorka Ing. Lucie Danielová - tel.+ 420 737 122 128, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Adresa redakce a vydavatele časopisu

Časopis URGP, 150 00 Praha 5, Plzeňská 298/276

Vydávání časopisu pro ZSDNP zajišťuje

Agricola, s.r.o.

ISSN Code 1210-7697

Náklad 400 ks

Vydavatel

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Agricola s.r.o.

150 00 Praha 5, Plzeňská 298/276

tel.: + 420 224 230 588, +420 224 232 158 e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Periodicita časopisu v r. 2017:

2 čísla, rozsah cca 32 stran, cena Kč 65,-/za číslo, roční předplatné vč. poštovného a balného 130,- Kč (cena je včetně DPH).

Inzerci přijímá redakce.

Grafická úprava - STUDIO MARWIN CZ s.r.o.

Příjem objednávek na sekretariátu ZSDNP, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Tuzemskou distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost SEND Předplatné s.r.o., Ve Žlíbku 1800, hala A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice.

Pro zahraniční předplatitele distribuci provádí v zastoupení vydavatele společnost MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, www.predplatnedozahranici.cz zákaznická linka +420 532 165 165. Objednávat lze také na e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.

Časopis lze objednat také v redakci.

Aktualizováno OSN (UNECE)

UNECE

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) – Výbor pro udržitelnou energetiku a Skupina expertů pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv

V rámci současných aktivit Výboru UNECE pro udržitelnou energetiku patří čistší produkce elektřiny spolu s energetickou účinností a energetickou bezpečností k hlavním úkolům.   UNECE je vládní organizace působící od roku 1947 v Ženevě.  Spojuje 56 zemí, nejen z Evropy, ale i ze Severní Ameriky a Společenství nezávislých států. Jejích zasedání a činností se účastní také více než 70 mezinárodních expertních organizací a institucí i nevládních organizací. V současné době sleduje plnění Cíle č. 7 udržitelného rozvoje OSN – Dosažení přístupu k dostatku spolehlivé, udržitelné a moderní energie pro všechny (2015-2030).

Skupina expertů pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv v roce 2015 zkoumala podmínky udržitelnosti a další role uhlí v rámci Cíle č. 7. Zahraniční výbor ZSDNP v koordinaci s MPO ČR podporuje zaměření konkrétních témat Skupiny expertů na zhodnocení budoucí úlohy tepelných elektráren v systémech udržitelného rozvoje, zvyšování flexibilnosti elektroenergetické produkce z uhlí, redukci emisí a zvyšování účinnosti nových i stávajících uhelných elektráren.

Více informací o UNECE zde: www.unece.org/energy/se/cep

SVĚTOVÉ HORNICKÉ KONGRESY - World Mining Congress (WMC)

Myšlenka organizace světových hornických kongresů vznikla v Polsku, kde byl v roce 1958 také vůbec první kongres v historii uspořádán. Česká republika (tehdy Československo) byla jednou ze 13 zakládajících členských zemí a v roce 1961 zorganizovala 2. světový hornický kongres v Praze. V současné době má WMC 41 členských zemí zastupujících hornictví pěti světadílů. Permanentním sídlem sekretariátu WMC jsou polské Katovice.

Hlavním cílem světových hornických kongresů (pořádaných zpravidla v tříletých intervalech) je globální spolupráce v oblasti báňské vědy a technologie, tedy podpora plodných vědeckotechnických i praktických kontaktů a celosvětová výměna názorů na vývoj hornictví v rámci udržitelného rozvoje.

Stálým orgánem WMC je IOC - Mezinárodní organizační komitét, působící jako mezinárodní nevládní organizace. Sjednocuje osobnosti angažované v hornictví. V každé členské zemi WMC pracuje Národní organizační komitét. V ČR jeho činnost podporuje zahraniční výbor ZSDNP.

V roce 2016 se v Riu de Janeiro (Brazílie) 18. - 21. října uskutečnil 24. světový hornický kongres, jemuž 17. října předcházelo 91. zasedání IOC. Obou akcí se zúčastnili členové českého Národního organizačního komitétu. Za ČR byl na kongresu přednesen referát Odpovědný báňský provoz (www.wmc2016.org.br/24th Proceedings).

Aktuální a výhledové termíny kongresů WMC a zasedání IOC:

2017  98. zasedání IOC WMC v New Delhi (Indie)

2018  25. světový hornický kongres WMC v Astaně (Kazachstán)

Více informací o WMC zde: www.wmc.org.pl